Hoofdsponsor:

ByBoo

Contributie

Per 1 januari 2019 is de contributie verhoogd zoals werd besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2018. Deze verhoging bestaat uit een reguliere indexatie van 3% aangevuld met een verhoging van 2euro per maand als bijdrage voor de nieuwbouw van de kantine.De maandelijkse bedragen (automatische incasso) zien er daarom vanaf 01-01-2019 als volgt uit:

Soort lidmaatschap Per 01-01-2018

Verhoging (+3%)

 Per 01-01-2019

Inclusief 2 euro bouwfonds
nieuwe kantine

65+ lid 6,58 0,22 6,80 8,80
Niet spelend Bondslid en Verenigingslid 13,10 0,40 13,50 15,50
11 jr. en jonger lid 16,39 0,51 16,90 18,90
12 t/m 17 jr. lid 19,68 0,62 20,30 22,30
Senioren lid 24,62 0,73 25,35 27,35

Voor gezinnen met 3 of meer leden is de additionele bijdrage voor het bouwfonds van 2 euro per lid gemaximeerd op 5 euro.

Peildatum leeftijd: de eerste dag van iedere maand.

Automatische incasso is verplicht zoals besloten in de ledenvergadering van 31 mei 2005. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd (12 keer per jaar). Zodra een speler is ingedeeld in een team wordt de incasso geactiveerd. Dit betekent dat ook  nieuwe leden, die in het nieuwe seizoen gaan spelen, contributieplichtig zijn in juli en augustus.

Let op: na inschrijving als nieuw lid wordt de 12,50 euro administratiekosten binnen 2 maanden afgeschreven.

Boetes (opgelegd door de KNVB aan een speler/official ten gevolge van gele en/of rode kaarten) worden eveneens automatisch geïncasseerd bij de speler/official.

Mededeling (september 2017):
Wij constateren dat achterstallige contributies voor individuele spelers soms erg oplopen en daarom hebben we ervoor gekozen om hier een maatregel aan te koppelen. Bij 3 maanden contributie-achterstand zal bij spelende leden de spelactiviteit worden gedeactiveerd waardoor zij niet als spelers op het digitale wedstrijdformulier kunnen worden ingevuld en er dus niet gevoetbald kan worden. De spelactiviteit wordt weer geactiveerd zodra de achterstand is voldaan.

Ed Stolten,
Interim penningmeester SDV Barneveld

Sponsors