Hoofdsponsor:

ByBoo

Contributie 2019

In de week van 7 tot en met 12 januari wordt de contributie geïncasseerd. De contributiebedragen zijn, conform het besluit op de Algemene Ledenvergadering, met 3% verhoogd; de precieze bedragen vind je hier

De toeslag voor de nieuwbouw (2 euro per lid), die in januari 2017 is ingevoerd, is maximaal 5 euro per gezin (woonadres). Zijn er 3 of meer betalende leden per gezin dan krijgen één of meer leden een korting van 1 dan wel 2 euro.

Zijn er vragen, stuur dan een mail naar penningmeester@sdvb.nl

Laatste nieuws

  • SDVB loopt warm voor 6 april

  • SDV Barneveld 65 jaar.. dat is Briljant!

  • SDVB verliest weer van Scherpenzeel

› Meer nieuws

Diamanthanen