Hoofdsponsor:

ByBoo

Contributie 2019

In de week van 7 tot en met 12 januari wordt de contributie geïncasseerd. De contributiebedragen zijn, conform het besluit op de Algemene Ledenvergadering, met 3% verhoogd; de precieze bedragen vind je hier

De toeslag voor de nieuwbouw (2 euro per lid), die in januari 2017 is ingevoerd, is maximaal 5 euro per gezin (woonadres). Zijn er 3 of meer betalende leden per gezin dan krijgen één of meer leden een korting van 1 dan wel 2 euro.

Zijn er vragen, stuur dan een mail naar penningmeester@sdvb.nl

Laatste nieuws

  • Voorlopige teamindeling jeugd 2019-2020

  • A-selectie 2019-2020: de A-selectie is (weer) compleet

  • Dopjes, heel veel dopjes voor blindengeleidehond

› Meer nieuws

Diamanthanen