Hoofdsponsor:

ByBoo

Contributie Club van 100

De afgelopen periode hebben wij een aantal keer vragen gehad over het moment van innen van de contributies en daarom willen we verwijzen naar eerdere berichtgeving over de veranderde opzet (http://www.sdvb.nl/club/club-van-100/over-de-club-van-100). In de nieuwe opzet is de inning van de contributies verplaatst van januari naar augustus in navolging van het besluit om het boekjaar van de administratie van de Club van 100 gelijk te trekken met het voetbalseizoen.

Daarom wordt begin augustus bij de leden van de Club van 100 de contributie voor het seizoen 2019-2020 afgeschreven via automatische incasso. Een aantal leden heeft de Club van 100 nog niet gemachtigd voor automatische incasso. Graag zouden wij zien dat deze leden dit alsnog doen, aangezien het veel tijd kost om contante contributies te innen. Wilt u de inning van de contributie om laten zetten naar automatische incasso, neem dan contact op via cv100@sdvb.nl.

Leden die tot nu toe nog geen gebruik maken van automatische incasso willen wij verzoeken de contributie van € 50,- voor 15 augustus over te maken op rekeningnummer NL18 ABNA 0929763084 (of contant te betalen aan een bestuurslid van de Club van 100). Heeft u in het begin van 2019 reeds via overschrijving uw contributie voldaan? Dan zien wij dit als uw bijdrage voor het seizoen 2019-2020.

Bestuur Club van 100

Laatste nieuws

  • Informatieavonden O17 en O16 ivm spelbegeleiding

› Meer nieuws

Diamanthanen