Hoofdsponsor:

ByBoo

Nieuw concept hoofdsponsoring SDV Barneveld

Anders dan in voorgaande jaren is vanaf dit seizoen een groep van meerdere bedrijven hoofdsponsor van SDV Barneveld. Door een brede groep ondernemers te betrekken bij de hoofdsponsoring ontstaat er een duurzaam concept waarop de voetbalvereniging de komende jaren een uitstekende basis heeft om verder te bouwen.

In de voetbalsponsoring is het vaak gebruikelijk dat er één hoofdsponsor is. Eigenlijk is dit best raar, want het is een fors bedrag dat dan door één ondernemer wordt betaald. Bij gebrek aan een nieuwe hoofdsponsor voor dit seizoen is er binnen SDV Barneveld een nieuw sponsorconcept ontwikkeld. Een gesprek met SDVB-voorzitter Jan van Beek en marketeer Mark Schipper, als sponsor aan SDVB verbonden met marketing- en communicatiebureau Schipper Marketing. “Als we naar onze huidige sponsorpiramide kijken, hebben we een fantastische opbouw”, legt Van Beek uit. “De basis wordt gevormd door de Bronshanen. Naast lidmaatschap van de actieve businessclub heeft men een reclamebord langs het veld. Wil je meer uitingen of grotere uitingen, dan kies je voor een Zilver-, Goud- of Diamanthaanpakket. Met grotere of meer uitingen die de sponsor wil inzetten, loopt dat sponsorpakket op en is de prijs daaraan gekoppeld. De hoofdsponsor vormt de top van de sponsorpiramide en krijgt in ruil voor een bedrag veel verschillende uitingen. We zagen nu dat dit in deze tijd niet meer werkt, uitingen alleen zijn niet meer voldoende.”

Maatwerk in sponsoring
“Met het nieuwe hoofdsponsorconcept vullen we dit nu anders in”, legt Schipper uit. “De basis voor hoofdsponsoring zijn de uitingen en het sponsorbedrag behorende bij het Diamanthaanpakket, aangevuld met een extra bijdrage. In het Diamanthaanpakket zijn de uitingen en zichtbaarheid al uitstekend geregeld, maar de extra bijdrage geeft het recht op additioneel maatwerk en is afgestemd op de individuele behoefte van de Diamanthaan in de hoofdsponsorgroep. Denk bijvoorbeeld aan het werven van nieuw personeel. Of het via een individuele actie aantrekken van nieuwe klanten. Hoe en met welke boodschap je een vereniging met duizenden leden, vrijwilligers, sponsors en belangstellenden wilt bereiken, kan per bedrijf heel verschillend zijn, vandaar het maatwerk.”

Kun je een voorbeeld geven? “Een idee is dat je bij het aanmelden van nieuwe jeugdleden direct kunt aangeven of je een jeugdspaarrekening wilt openen, waarbij je dan van de sponsor een SDVB-bal cadeau krijgt. Of dat spelers in de categorie van 16 tot en met 19 jaar een bedrijfsbezoek doen bij een ondernemer die vakantiekrachten nodig heeft. En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden van maatwerksponsoring. Ook voor business-to-business zijn er volop mogelijkheden.’’

Positieve reacties
Met het hoofdsponsorconcept stemt SDVB samen met de sponsor de verschillende mogelijkheden op elkaar af. Dit kost natuurlijk veel tijd. “Sinds de zomervakantie hebben we meerdere gesprekken met de Diamanthanen gevoerd. We zijn dan ook blij dat de huidige Diamanthanen positief reageren op het concept”, aldus de tevreden voorzitter. “Inmiddels hebben we al verschillende toezeggingen van Diamanthanen die de stap zetten om onderdeel te gaan uitmaken van de hoofdsponsorgroep. Deze maand verwachten we de basis rond te hebben. Vervolgens willen we andere bedrijven benaderen om toe te treden tot dit unieke concept.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Maar wat komt er dan op het shirt te staan? “Naast de maatwerksponsoring willen we het mooie witte SDVB-shirt beschikbaar stellen aan een goed doel”, vertelt Schipper. Dit doen we in overleg met de hoofdsponsors. Samen selecteren we een goed doel, dat actief is in de regio. Het doel kan dan gebruikmaken van ons platform voor meer bekendheid, maar ook op bijvoorbeeld twee of drie zaterdagen actief aanwezig zijn. Denk aan collecteren, uitleg geven over het goede doel of een aantal van hun vrijwilligers in het zonnetje zetten, door hen “een middagje SDVB” te schenken. Een soort pupil van de week alleen dan voor vrijwilligers. Zo dragen wij ook maatschappelijk bij. Dit past prima bij de V van Vriendschap in de naam van onze vereniging.”

Laatste nieuws

› Meer nieuws

Diamanthanen