Hoofdsponsor:

ByBoo

Teamindelingen 2019-2020

Ook dit seizoen werkt de technische commissie jeugd (TCJ) met een stappenplan voor teamindelingen. Dit betekent dat de teamindelingen in alle leeftijdscategorieën binnen onze vereniging op dezelfde manier tot stand komen. Op een gestructureerde, grondige en vooral heldere manier. Zodat elke speler ook op tijd weet waar hij of zij aan toe is. Het stappenplan is als volgt:

Hele seizoen:

 • Interne jeugdscouts scouten zowel op enkele trainingen als bij enkele wedstrijden naar talentvolle spelers (tips kunnen worden aangedragen bij de TCJ). Tot de winterstop voor de selectie-elftallen; na de winterstop ook voor de overige elftallen. Dit wordt bijgehouden met beoordelingsformulieren.

Winterstop: 

 • De TCJ organiseert tussentijdse gesprekken met leiders, trainers en trainercoördinatoren over trainingen en eventuele bijzonderheden teamsamenstellingen.
 • Leiders en trainers (niet-selectie) vullen een eerste ronde beoordelingsformulieren in.
 • Ook zijn er gesprekken tussen de TCJ en de interne scouts. 
 • Indien er aanpassingen nodig zijn in de 1e seizoenshelft, neemt de keeperscoördinator contact op met de betreffende TCJ coördinatoren.
 • Net als voorgaande jaren wordt er een overzicht aangeleverd, waarin vermeld staat in welke volgorde de keepers ons inziens moeten worden ingedeeld.

Maart:

 • Talentvolle spelers uit selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams uit hogere leeftijdscategorieën.
 • Talenten uit niet-selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams.
 • Leiders en trainers (niet-selectie) vullen een tweede ronde beoordelingsformulieren in: alleen als er afwijkingen zijn ten opzichte van de eerdere formulieren.

Eerste helft mei:

 • De TCJ maakt voorlopige indelingen. Dit op basis van de input van trainers en leiders. Maar ook op basis van bekeken wedstrijden/ trainingen (door technisch jeugdcoördinatoren of interne scouts).
 • Daarnaast overlegt elke technisch jeugdcoördinator met trainerscoördinatoren en ‘collega’s’ binnen de TCJ (zoals coördinatoren van andere leeftijdscategorieën, coördinatoren van selectieteams en de keeperscoördinator).

Tweede helft mei:

 • De TCJ presenteert de voorlopige indelingen tot zover mogelijk in gesprekken met trainers. Op basis van deze gesprekken worden de indelingen zo nodig aangepast.

Tweede helft juni:

 • Afronding concepten teamindeling.
 • De teamindelingen verschijnen op de website van SDVB.
 • Trainers, leiders en ouders/ spelers krijgen ook via e-mail bericht.
 • Belangrijk: er kunnen door omstandigheden - bijvoorbeeld tussentijdse afmeldingen - altijd nog verschuivingen plaatsvinden.

Zomer:

 • De TCJ organiseert voor ouders per team of leeftijdscategorie informatie-avonden voor het nieuwe seizoen.

Aandachtspunten:
Om ervoor te zorgen dat de indelingen in alle leeftijdscategorieën op eenzelfde manier tot stand komen, zijn binnen de TCJ afspraken gemaakt:

 1. We werken volgens bovenstaande stappen.
 2. We delen spelers in op basis van kwaliteit.
 3. We bepalen op tijd hoeveel spelers per team nodig zijn.
 4. We houden bij de indelingen zoveel mogelijk rekening houden met de linie waarin een speler speelt.

De Technische Commissie Jeugd.

Laatste nieuws

 • Informatieavonden O17 en O16 ivm spelbegeleiding

› Meer nieuws

Diamanthanen