Hoofdsponsor:

ByBoo

TRAININGSSCHEMA 2018-2019

(Foto: HeliFlight)

In de afgelopen maanden is door de technische commissie jeugd (TCJ) hard gewerkt aan het trainingsschema voor het seizoen 2018-2019. In de TCJ zitten onder andere de leeftijdscoördinatoren van de niet-selectieteams, de coördinatoren van de selectieteams, de coördinator van het meiden- en damesvoetbal en de keeperscoördinator.

Voordat het nieuwe trainingsschema is opgesteld, zijn de uitgangspunten geformuleerd waarmee, indien mogelijk, rekening moest worden gehouden. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

 • De trainingen mogen eerder starten om meer ruimte te creëren.
 • De vrijdagavond wordt als optie meegenomen voor de trainingen van selectie-  en niet-selectieteams t/m JO- en MO13.
 • Tussen de trainingen van de teams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een pauze van 15 minuten.
 • De trainingen duren maximaal 75 minuten.
 • De keeperstrainingen vinden altijd plaats op veld 1.
 • De talententrainingen vinden 2x per week op kunstgras plaats.
 • De selectieteams kunnen 3x per week trainen.
 • De selectieteams kunnen 2x per week op kunstgras en maximaal 1x per week op natuurgras trainen.
 • De niet-selectieteams kunnen 2x per week trainen.
 • De niet-selectieteams kunnen 1x per week op kunstgras en maximaal 1x per week op natuurgras trainen.
 • Alle niet-selectieteams trainen gelijktijdig per leeftijdscategorie.
 • Alle niet-selectieteams in de leeftijdscategorieën JO- en MO9 t/m JO- en MO15 trainen minimaal 1x per week onder leiding van een gekwalificeerde trainingscoördinator die per team wordt ondersteund door een jeugdtrainer.
 • Alle niet-selectieteams in de leeftijdscategorieën JO- en MO9 t/m JO- en MO15 trainen minimaal 1x per week in het zogenaamde circuitmodel.
 • De trainingen van de seniorenteams beginnen uiterlijk om 20.30 uur en zijn uiterlijk om 21.45 uur klaar.

Geprobeerd is in het nieuwe trainingsschema tegemoet te komen aan de verschillende wensen die er waren voor de invulling van het nieuwe trainingsschema. We denken dat dit is gelukt en er voor het nieuwe seizoen 2018-2019 een trainingsschema ligt waarvoor breed draagvlak is binnen de vereniging. Natuurlijk is het mogelijk dat het trainingsschema de komende maanden op details nog wordt aangepast.

Het trainingsschema 2018-2019 kan door middel van deze link worden geraadpleegd. De witte cellen in het trainingsschema, waarin in rode kleur de naam van de teams staan vermeld, betreffen de derde (optionele) trainingen voor de selectieteams.

Sjoerd Jansen (Bestuurslid Jeugdzaken, jeugdvoorzitter@sdvb.nl)
Berjan van Rootselaar (Bestuurslid Voetbalzaken, voetbalzaken@sdvb.nl).
 

Laatste nieuws

 • SDVB loopt warm voor 6 april

 • SDV Barneveld 65 jaar.. dat is Briljant!

 • SDVB verliest weer van Scherpenzeel

› Meer nieuws

Diamanthanen