• banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Aankondiging nieuw beoogd bestuur SDVB. (update).

  14 mrt 2023
 • 140323 aankondiging bestuur 950 x 760
 • Update beoogd nieuw bestuur SDV Barneveld.

  Een van de doelstellingen van de Commissie doorontwikkeling is om voor eind 2023 een nieuw volwaardig bestuur voor te stellen. Deze week is hierin een belangrijke stap gezet en is een voorstel aan het bestuur gepresenteerd. Dit voorstel is in de bestuursvergadering van 13 maart 2023 door het zittende bestuur overgenomen en zal binnenkort, tijdens een ingelaste ledenvergadering, voor de definitieve besluitvorming aan de leden worden voorgelegd.

  Beoogd nieuw bestuur
  Na een aantal gesprekken met de commissie hebben Bernard Schermers, Annemieke Bronkhorst, Sjoerd Jansen, Henk-Jan Hofland en Berjan van Rootselaar positief geantwoord op de vraag of zij een rol willen spelen binnen de nieuwe bestuursorganisatie.

  Bernard (jeugdvoorzitter) en Berjan (voetbalzaken) zijn beiden op dit moment actief in het bestuur. Annemieke is dit seizoen gestart binnen de kantinecommissie en heeft o.a. de gehele planning voor de keuken en bar opnieuw georganiseerd. Sjoerd en Henk-Jan hebben ook een verleden als bestuurder binnen SDVB als respectievelijk jeugdvoorzitter en vicevoorzitter.

  Bernard Schermers nieuwe voorzitter SDVB

  Bernard Schermers

  Wij zijn erg enthousiast dat Bernard Schermers positief heeft gereageerd op de vraag vanuit de commissie of hij kandidaat wil zijn om de voorzittershamer over te nemen van Jan van Beek.
  Bernard heeft al een bewezen staat van dienst als maatschappelijk betrokken bestuurder. Deze ervaring, de betrokkenheid en het enthousiasme van Bernard geven ons heel veel vertrouwen.

  In de media, bron Barneveldse krant. 

  Aankondiging nieuw beoogd bestuur SDVB. 1

  Interview in de Barneveldse Krant 15 maart.

  Aankomende periode
  Met elkaar is afgesproken om de aankomende periode te gebruiken om te kijken naar de invulling van het nieuwe bestuur. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke verdeling van verantwoordelijkheden, de samenwerking met de huidige commissies, maar ook naar eventuele benodigde versterking binnen het nieuwe bestuur. Uiteraard worden door de commissie ook verdere gesprekken gevoerd binnen de vereniging, om met elkaar een mooi toekomstperspectief voor de vereniging te creëren.

  Bestuursverkiezing door de leden
  Wanneer de aankomende periode een positieve uitwerking heeft op de vorming van het beoogde bestuur, dan is het streven dat we nog voor de zomervakantie een ingelaste algemene ledenvergadering organiseren waar de leden hun stem kunnen uitbrengen op de benoeming van het nieuwe bestuur.

  Commissie Doorontwikkeling
  In oktober 2022 zijn we gestart met de commissie doorontwikkeling. De commissie is samen met de huidige organisatie in de afgelopen periode succesvol actief geweest op het gebied van de kantine, vrijwilligerswerk voor ouders, sponsorzaken en bijvoorbeeld hoofd jeugdopleidingen. De commissie kijkt onder andere naar de kansen en behoeften binnen de vereniging en had mede als doel een nieuw volwaardig bestuur voor te stellen aan het zittende bestuur. Als zittend bestuur zijn we ontzettend blij met de voortgang en de namen van de beoogde nieuwe bestuurders. We kijken dan ook uit naar de vervolgstappen die zullen gaan leiden tot een nieuw en toekomstbestendig bestuur voor onze mooie vereniging. Vanuit de commissie merken we dat er veel enthousiasme is binnen de vereniging om door te ontwikkelen. Fantastisch te zien en met recht Sterk Door Vriendschap.

  Bestuur SDV Barneveld.

  Rabo Clubsupport: Een mooi bedrag voor de club, en bedankt voor je stem! 1

rfwbs-slide