• SDVB 70 jaar jubileum logo
 • banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Club van 100

 • Bestuur Club van 100

  • Henk-Jan van Engelenhoven (Comité van Aanbeveling)
  • Remco Krikke (Comité van Aanbeveling, Penningmeester)
  • Annemarie van Bentum (Algemeen / SDVB KidsClub)

  Voor informatie stuur een email naar: cv100@sdvb.nl

 • Lid worden?

  Word nu lid van de Club van 100 en steun hiermee de jeugd van SDV Barneveld. De contributie van 50 euro per jaar is de primaire inkomstenbron van de Club van 100 en wordt jaarlijks in augustus geincasseerd.

  Let op: voor bedrijven is de bijdrage van 50 euro volledig aftrekbaar als sponsoruitgaven. Dus wordt met jouw bedrijf ook snel lid van de Club van 100.

  Aanmelden kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden van de Club van 100 of nog gemakkelijker: 

  klik hier om je aan te melden als lid van de Club van 100!

 • Club van 100 Nieuws blog.

  1 van pagina 5

 • De Club van 100 is opgericht op 1 januari 2001 door een aantal enthousiaste SDVB-ers. De Club van 100 zet zich in voor de jeugd van onze vereniging en heeft in de loop der jaren veel initiatieven ontplooit om de jeugd te ondersteunen en inkomsten te genereren.

  Doel

  Het doel van de Club van 100 is het mogelijk maken van specifieke verenigingsactiviteiten van de SDVB-jeugd tot en met 19 jaar, daar waar ze zich afspelen op en rond het sportpark van SDV Barneveld tenzij het om een leeftijds- of vereniging brede activiteit elders gaat.

  Samenstelling en besluitvorming

  • De Club van 100 wordt gevormd door mensen die de jeugd binnen SDV Barneveld in het bijzonder een warm hart toedragen. Deze mensen kunnen leden van de SDVB-vereniging zijn maar kunnen ook van buiten de vereniging komen.
  • De Club van 100 heeft binnen haar bestuur een Comité van Aanbeveling, dit is het enige orgaan via wie de aanvragen ingediend kunnen worden.
  • Het Comité van Aanbeveling beoordeeld de aanvragen aan de hand van vastgestelde criteria en kent toe of wijst af. Hierbij ondersteund door informatie verkregen van de andere bestuurders.
  • De Club van 100 heeft binnen haar bestuur een Penningmeester, die verantwoording aflegt over het financiële beheer aan de Penningmeester van de vereniging.
  • Eens per jaar worden, in het kader van transparantie, de toe- en afgewezen activiteiten aan een afvaardiging van het bestuur van de vereniging voorgelegd.
  • Deze toetsing wordt, onafhankelijk van andere bestuursbesluiten, uitgevoerd door de Penningmeester van de vereniging en de voorzitter van de jeugdcommissie en behelst alleen een controle op de toegepaste criteria. De intentie om de activiteit te ondersteunen of af te wijzen is dan al door het Comité van Aanbeveling gesteld.
  • Is niet aan de criteria voldaan dan zal de toetsingscommissie in overleg treden met de Club van 100.
  • De leden van het Comité van Aanbeveling mogen maximaal 5 jaar deel van het Comité van Aanbeveling uitmaken in welke hoedanigheid dan ook. Zij worden gekozen op de jaarlijkse Club van 100 bijeenkomst.
  • Minimaal één lid van het bestuur / de organisatie van de SDVB KidsClub zal onderdeel zijn het bestuur van de Club van 100 als verbinding tussen deze twee belangrijke commissies voor de jeugd.

  Criteria

  De activiteiten die kunnen worden ondersteund vanuit de Club van 100 moeten voldoen aan het hoofdcriterium in combinatie met één of meerdere subcriteria:

  Hoofdcriterium:
  De activiteit is gericht op alle jeugdleden van SDV Barneveld tot en met 19 jaar, of een brede doelgroep binnen de jeugd.

  Subcriteria:

  • De activiteit vindt plaats op en rond het sportpark van SDV Barneveld tenzij het om een leeftijds- of vereniging brede activiteit elders gaat
  • De activiteit is niet reeds/ voldoende gebudgetteerd binnen de vereniging
  • De activiteit verbetert de faciliteiten rond jeugdelftallen
  • Faciliteren van alle jeugdtrainers t.b.v. het verbeteren van de opleiding van onze voetbaljeugd
  • Vaste activiteiten vanuit de Club van 100 zijn de Familiedag en de Oliebollenverkoop.

  Beheer en verantwoording

  Hoewel de Club van 100 een eigen penningmeester heeft, valt het uiteindelijke beheer van de financiële middelen onder de verantwoordelijkheid van de Penningmeester van de vereniging. De bankrekeningen van de vereniging en van de Club van 100 zijn echter strikt gescheiden. De vereniging heeft ook geen rechten op geldelijke middelen van de Club van 100 en andersom. Tevens zal de Penningmeester van de vereniging de op de jaarlijkse bijeenkomst van de Club van 100 uitgebrachte verslagen vooraf accorderen waarmee financiële positie van de Club van 100 is vastgesteld. Bestuursleden van de vereniging kunnen geen deel uitmaken van het Comité van Aanbeveling. Het Comité van Aanbeveling wordt gezien als het bestuurlijke orgaan van de Club van 100 en legt verantwoording af aan de leden van de Club van 100 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst.

  De Club van 100 zal haar leden jaarlijks in september uitnodigen voor een informatief evenement te houden in en rond het clubhuis van de vereniging. De bijeenkomst geeft uitsluitsel over de ondersteunde activiteiten van het afgelopen jaar, de financiële status van dat moment en zal alvast inzicht geven op de plannen voor het nieuwe jaar. Deze bijeenkomst worden geleid door het Comité van Aanbeveling en wordt waar nodig ondersteund door de toetsingscommissie. Introducees voor de Club van 100 die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn om deel te gaan nemen, kunnen voor deze avond door bestaande leden worden uitgenodigd. Er vinden geen stemmingen plaats over goed te keuren activiteiten, wel over de samenstelling van het Comité van Aanbeveling.

  Algemeen

  Een Club van 100 kan niet zonder mensen die zich met veel energie en passie voor de vereniging inzetten om doelen te realiseren, die eerder niet haalbaar leken. Met de financiële bijdrage van de leden heeft de Club van 100 in de afgelopen jaren al vele initiatieven en projecten binnen de vereniging gerealiseerd en/of financieel ondersteunt. Zij vormt de onbekende kracht binnen de vereniging! De leden van de Club van 100 zijn, als zij dit op prijs stellen, met naam te vinden op de website van SDV Barneveld op de pagina van de Club van 100.

  De Club van 100 zal uit haar leden vrijwilligers benaderen om gekozen activiteiten te ondersteunen in de organisatie en de uitvoering van die activiteit. Dit zal gebeuren door te netwerken of via social media.

   

 • Aanvraag indienen

  Wij staan open voor alle verzoeken, zolang deze passen binnen de opgestelde criteria. De verzoeken mogen door iedereen worden ingebracht, bij voorkeur via een e-mail gericht aan het Comité van aanbeveling. Maar natuurlijk kun je ook altijd één van de bestuursleden van de Club van 100 benaderen.

rfwbs-slide