• Contributie 2022

  31 dec 2021
 • Per 1 januari 2022 is de contributie verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een jaarlijkse indexatie van 3% conform besluit op de Algemene Ledenvergadering. Voor de Senioren is deze verhoging níet doorgevoerd per 1 januari 2022 conform het ALV besluit van november 2021.

  Bouwfonds per 1 januari 2022 vervallen
  De aanvulling met een verhoging van 2 euro per maand als bijdrage voor de nieuwbouw van de kantine, is per 1 januari 2022 geëindigd conform het ALV-besluit. Voor gezinnen met 3 of meer leden was de additionele bijdrage voor het bouwfonds van 2 euro per lid gemaximeerd op 5 euro.

  Bijdrage gemeente
  Het kan zijn dat jeugdleden in aanmerking komen voor een bijdrage van de contributie door de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente Barneveld.

  De contributie wordt 12x per jaar geïncasseerd op elke eerste maandag van de maand. De maandelijkse contributiebedragen zien er vanaf 1 januari 2022 als volgt uit (laatste kolom):

  Soort lidmaatschap

   Per 01-01-2021
  (zonder bouwbijdrage)

  Verhoging (+3%)  Per 01-01-2022  
  65+ lid  €  7,00  € 0,20  €  7,20  
  Niet spelend Bondslid en Verenigingslid  € 13,90  € 0,40  € 14,30  
  11 jr. en jonger lid  € 17,40  € 0,50  € 17,90  
  12 t/m 17 jr. lid  € 20,90  € 0,60  € 21,50  
  Senioren lid  € 26,10  € 0,00  € 26,10  

  Achterstallige contributie
  Bij 3 maanden contributie-achterstand zal bij spelende leden de spelactiviteit worden gedeactiveerd waardoor zij niet als spelers op het digitale wedstrijdformulier kunnen worden ingevuld en er dus niet gevoetbald kan worden. De spelactiviteit wordt weer geactiveerd zodra de achterstand is voldaan.

  Boetes
  Boetes (opgelegd door de KNVB aan een speler/official ten gevolge van gele en/of rode kaarten) worden eens per 4 maanden doorbelast aan de spelers/officials en geïncasseerd via automatische incasso.

  Administratiekosten nieuw lid
  Na inschrijving als nieuw lid wordt de 12,50 euro administratiekosten binnen 4 maanden afgeschreven via automatisch incasso.

  Vragen? Mail naar: penningmeester@sdvb.nl

rfwbs-slide