• INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR JEUGDLEDEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS

  1 mei 2020
 • De Rijksoverheid heeft de coronamaatregelen versoepeld en wij zijn verheugd dat wij vanaf 4 mei de jeugdtrainingen weer mogen starten. Uit peilingen en reacties blijkt dat (jeugd)leden grote belangstelling hebben om te starten en dat de meeste trainers hier ook daadwerkelijk aan kunnen en willen bijdragen. De jeugdcommissie en het bestuur hebben daarom een plan uitgewerkt voor het starten van de jeugdtrainingen waarover de jeugdleden en hun ouders/verzorgers graag informeren.

  Dit plan geldt tot en met 15 mei en bestaat uit 2 stappen:

  1. Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen tot en met O12: vanaf 4 mei tot en met 15 mei.
  2. Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen vanaf O13-groepen tot en met O19: vanaf 11 tot en met 15 mei.

  In de week van 11 mei bekijken we hoe het gaat, wat de richtlijnen zijn van de overheid en geven we informatie voor de periode vanaf 18 mei.

   

  UITGANGSPUNTEN

  Omdat de Rijksoverheid uitdrukkelijk voorwaarden heeft gesteld hebben we met elkaar een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn:
  1 Er wordt voldaan aan alle gestelde eisen vanuit de Rijksoverheid inclusief alle gedragsadviezen.
  2 Personen die behoren tot de risicogroepen of die ziekteverschijnselen vertonen komen niet naar het sportpark.
  3 Zowel trainers als spelers doen mee op basis van vrijwilligheid.
  4 Omdat de trainingen anders zijn dan normaal wordt in stappen opgebouwd.

  Hieronder staat puntsgewijs de informatie en instructies voor de trainingen:

   

  WELKE VELDEN WORDEN ER GEBRUIKT?

  • De velden 1, 4, 5 en 6 zullen worden gebruikt;
   

  ZIJN DE ANDERE DELEN VAN DE ACCOMMODATIE OPEN?

  • De kantine, toiletten en de kleedkamers zijn gesloten in deze periode (in geval van nood kunnen toezichthouders toegang verlenen)

   

  WIE MAG ER WEL OP HET COMPLEX?

  • Leden die training hebben; zij mogen 10 minuten voor tot en met 10 minuten na de training op het complex aanwezig zijn;
  • Personen die training geven mogen op het complex; dit zijn maximaal 2 trainers per team;
  • Toezichthouders en personen die zijn toegelaten door de jeugdcommissie en/of het bestuur.

   

  WIE MAG ER NIET OP HET COMPLEX?

  • Leden die niet trainen en leden die geen rol hebben bij de trainingen, het toezicht of het accommodatiebeheer;
  • Toeschouwers;
  • Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes van spelers.

   

  SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR DE LEDEN EN OUDERS/VERZORGERS

  • De kinderen komen in sportkleding naar het sportpark
  • Er wordt geen gebruik van de kleedkamers gemaakt (dus thuis douchen en omkleden)
  • Spelers/speelsters komen zelf met maximaal 1 ouder/verzorger naar sportpark Norschoten.
  • Spelers/speelsters nemen hun eigen bidon mee en gebruiken alleen hun eigen bidon
  • Er komen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op complex (afstand houden bij brengen/halen)
  • De trainers/trainsters houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen.
  • Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het complex, ook zij houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Spelers/speelsters van de O8 t/m O11 komen zoveel mogelijk met de auto
  • Iedereen wordt geacht om alle informatie op website aandachtig te lezen inzake de herstart van de trainingen.
  • Voor verdere instructie vanuit NOC*NSF zie hier.

   

  TOEGANGSCONTROLE EN TOEZICHT

  Er is toezicht en toegangscontrole door een aantal personen. Deze toezichthouders houden personen tegen die geen toegang hebben, geven instructies en wijzen personen die zich niet aan de richtlijnen en instructies houden erop dat zij hun gedrag moeten veranderen. Bij aankomst van de spelers/speelsters/trainers zullen de toezichthouders hen de handen laten wassen met desinfectiemiddel.

   

  Wij danken eenieder alvast voor de medewerking en wensen iedereen veel plezier bij de oefening van zijn/haar favoriete sport!

   

  Mail voor vragen over bovenstaande naar jeugdscheidsrechters@sdvb.nl.

rfwbs-slide