• Jeugd

  Snelle links
  Aanmelden: aanmelden kan digitaal met dit formulier   
  Afmelden: afmelden kan digitaal met dit formulier
  Contributiebedragen: klik hier voor de contributiebedragen:
  Privacyverklaring: klik hier voor de privacyverklaring:
  Informatie spelen bij SDVB: download hier het boekje
  Vragen: mail naar ledenadmin@sdvb.nl

  Belangrijke informatie aanmelden
  Aanmelden als lid van SDVB kan alleen digitaal. Als het aanmeldformulier binnenkomt wordt er gekeken of er al een plek is in een team en als er (nog) geen plaats is, kom je eerst op de wachtlijst - wij houden dan goed in de gaten wanneer er een plekje voor je vrij komt. Alle geplaatste jeugdleden krijgen per e-mail een bericht van plaatsing en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Een boekje met informatie is hier te downloaden (PDF).

  Na controle worden je gegevens ingevoerd in Sportlink, het administratiesysteem van de KNVB. Hier zijn administratiekosten aan verbonden (eenmalig 12,50 euro); vanaf 1 januari 2018 worden deze kosten binnen 1 á 2 maanden na aanmelding in rekening gebracht. Als er voor jou plaats is in een team word je door ons officieel aangemeld bij de KNVB als Bondslid; en word je uitgenodigd om te komen trainen en spelen. Dan begin je ook met het betalen van de maandelijkse contributie (12x per jaar).

  Automatische incasso
  Administratiekosten en contributies worden alleen geïnd via automatische incasso. Door het plaatsen van een vinkje bij 'Incassomachtiging' in onderstaand digitaal aanmeldformulier geef je toestemming aan SDV Barneveld (Postbus 117, 3770 AC Barneveld en incassant ID NL44ZZZ401198350000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SDV Barneveld. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

  Basisafspraken
  Het netjes houden van onze vereniging is voor ons van groot belang. Daarom hebben we basisafspraken met elkaar vastgelegd in onze campagne: Netjes he. Bekijk hier onze video voor de basisafspraken https://www.youtube.com/watch?v=QEtq7znIujk.

  Beleid vrijwilligerswerk voor jeugdleden
  Wij verwachten van alle spelende jeugdleden in de O19 t/m O16 een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Alle teams worden ingedeeld voor het spelbegeleiden of fluiten van jeugdwedstrijden van de jongste jeugd. Uiteraard mag je ook iets anders leuks doen!

  Beleid voor vrijwilligerswerk ouders/verzorgers
  Wij verwachten van alle ouders/verzorgers van de O15 t/m SNO een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Per leeftijdscategorie koppelen we een taak aan een team. De ouders/verzorgers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uit te voeren taak. Dit kan bijvoorbeeld zijn het draaien van kantine diensten, het ondersteunen bij trainingen, kidsclub activiteiten, spelbegeleiding. Dit zal naast de standaard teamtaken als wassen en rijden bestaan. Uiteraard kunt u ook zelf een leuke taak uitzoeken!

  Privacy verklaring
  SDVB heeft in gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacy Verklaring opgesteld. Hierin staat exact vermeld wat SDVB doet met de door jouw ingevulde gegevens. Als je het hier mee eens bent vink je 'Ja' aan en anders 'Nee'. Bij het aanvinken van 'Nee' loop je het risico dat je belangrijke informatie gaat missen.

  Pasfoto
  Ben je 10 jaar of ouder, lever dan ook een (digitale) pasfoto in voor de spelerspas (kleur of zwartwit, een gescande schoolfoto of selfie is ook prima); je kunt de foto mailen naar ledenadmin@sdvb.nl.

  Afmelden
  Natuurlijk hopen we dat je heel lang lid blijft van onze vereniging. Maar er zijn ook redenen waardoor je het lidmaatschap wilt opzeggen. De maanden november en april lenen zich het beste om aan te geven dat je wilt stoppen, dit in verband met de aanvang van de nieuwe competities.

  Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 mei of vóór 1 januari geschieden. Bij opzegging ná 30 juni dien je contributie te betalen t/m december. Bij opzegging ná 31 december dien je contributie te betalen t/m juni. Je kunt je afmelden door onderstaand formulier in te vullen.

  Vragen?
  Het kan zijn dat je toch nog vragen hebt over het lidmaatschap. Je kunt deze stellen door een e-mail te sturen naar ledenadmin@sdvb.nl . Heb je andere vragen, stuur dan een mail naar media@sdvb.nl .

  Senioren

  Snelle links
  Aanmelden: aanmelden kan digitaal met het volgende formulier
  Afmelden: afmelden kan digitaal met het volgende formulier
  Contributiebedragen: klik hier voor de contributiebedragen:
  Privacyverklaring: klik hier voor de privacyverklaring:
  Vragen: mail naar ledenadmin@sdvb.nl

  Belangrijke informatie aanmelden
  Aanmelden als lid van SDVB kan alleen digitaal. Als het aanmeldformulier binnenkomt wordt er gekeken of er al een plek is in een team en als er (nog) geen plaats is, kom je eerst op de wachtlijst - wij houden dan goed in de gaten wanneer er een plekje voor je vrij komt.

  Na controle worden je gegevens ingevoerd in Sportlink, het administratiesysteem van de KNVB. Hier zijn administratiekosten aan verbonden (eenmalig 12,50 euro); vanaf 1 januari 2018 worden deze kosten binnen 1 á 2 maanden na aanmelding in rekening gebracht. Als er voor jou plaats is in een team word je door ons officieel aangemeld bij de KNVB als Bondslid; en word je uitgenodigd om te komen trainen en spelen. Dan begin je ook met het betalen van de maandelijkse contributie (12x per jaar).

  Automatische incasso
  Administratiekosten en contributies worden alleen geïnd via automatische incasso. Door het plaatsen van een vinkje bij 'Incassomachtiging' in onderstaand digitaal aanmeldformulier geef je toestemming aan SDV Barneveld (Postbus 117, 3770 AC Barneveld en incassant ID NL44ZZZ401198350000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SDV Barneveld. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

  Basisafspraken
  Het netjes houden van onze vereniging is voor ons van groot belang. Daarom hebben we basisafspraken met elkaar vastgelegd in onze campagne: Netjes he. Bekijk hier onze video voor de basisafspraken https://www.youtube.com/watch?v=QEtq7znIujk.

  Beleid vrijwilligerswerk voor spelende leden senioren
  Wij verwachten van alle spelende leden in de seniorenteams een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Voordat het seizoen begint, kun je aangeven of je een taak wilt doen (ong. 20 uur) of dat je de taak wilt afkopen € 200,-. Onze vrijwilligerscommissie inventariseert jaarlijks de taken en controleert ook de uitvoer van de taken.

  Privacy verklaring
  SDVB heeft in gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacy Verklaring opgesteld. Hierin staat exact vermeld wat SDVB doet met de door jouw ingevulde gegevens. Als je het hier mee eens bent vink je 'Ja' aan en anders 'Nee'. Bij het aanvinken van 'Nee' loop je het risico dat je belangrijke informatie gaat missen.

  Pasfoto
  Ben je 10 jaar of ouder, lever dan ook een (digitale) pasfoto in voor de spelerspas (kleur of zwartwit, een gescande schoolfoto of selfie is ook prima); je kunt de foto mailen naar ledenadmin@sdvb.nl.

  Afmelden
  Natuurlijk hopen we dat je heel lang lid blijft van onze vereniging. Maar er zijn ook redenen waardoor je het lidmaatschap wilt opzeggen. De maanden november en april lenen zich het beste om aan te geven dat je wilt stoppen, dit in verband met de aanvang van de nieuwe competities.

  Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 mei of vóór 1 januari geschieden. Bij opzegging ná 30 juni dien je contributie te betalen t/m december. Bij opzegging ná 31 december dien je contributie te betalen t/m juni. Je kunt je afmelden door dit formulier in te vullen.

  Vragen?
  Het kan zijn dat je toch nog vragen hebt over het lidmaatschap. Je kunt deze stellen door een e-mail te sturen naar ledenadmin@sdvb.nl . Heb je andere vragen, stuur dan een mail naar media@sdvb.nl.

  Wijzigingen

  Wil je een wijziging doorgeven? Gebruik dit formulier om wijzigingen in (email)adres, rekeningnummer, telefoonnummer of andere belangrijke wijzigingen door te geven. Het maakt het werk van onze ledenadministratie een stuk gemakkelijker.

  Linkformulier: https://forms.gle/ZtoTGiQVtCs2QvoNA

  Contributiebedragen

  De maandelijkse bedragen zien er vanaf 01-01-2019 als volgt uit:

  Soort lidmaatschap

  Per 01-01-2018

  Verhoging (+3%)

   Per 01-01-2019

  Inclusief 2 euro bouwfonds
  nieuwe kantine

  65+ lid

  6,58

  0,22

  6,80

  8,80

  Niet spelend Bondslid en Verenigingslid

  13,10

  0,40

  13,50

  15,50

  11 jr. en jonger lid

  16,39

  0,51

  16,90

  18,90

  12 t/m 17 jr. lid

  19,68

  0,62

  20,30

  22,30

  Senioren lid

  24,62

  0,73

  25,35

  27,35

   

  Peildatum leeftijd
  De peildatum voor de contributie bepaling is de eerste dag van iedere maand.

  Verhoging
  Per 1 januari 2019 is de contributie verhoogd zoals werd besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2018. Deze verhoging bestaat uit een standaard reguliere indexatie van 3% aangevuld met een verhoging van 2 euro per maand als bijdrage voor de nieuwbouw van de kantine.

  Bouwfonds
  Voor gezinnen met 3 of meer leden is de additionele bijdrage voor het bouwfonds van 2 euro per lid gemaximeerd op 5 euro.

  Bijdrage gemeente
  Het kan zijn dat jeugdleden in aanmerking komen voor een bijdrage van de contributie door de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente Barneveld.

  Automatische incasso
  Automatische incasso is verplicht zoals besloten in de ledenvergadering van 31 mei 2005. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd (12 keer per jaar). Zodra een speler is ingedeeld in een team wordt de incasso geactiveerd. Dit betekent dat ook  nieuwe leden, die in het nieuwe seizoen gaan spelen, contributieplichtig zijn in juli en augustus.

  Administratiekosten nieuw lid
  Na inschrijving als nieuw lid wordt de 12,50 euro administratiekosten binnen 2 maanden afgeschreven.

  Boetes
  Boetes (opgelegd door de KNVB aan een speler/official ten gevolge van gele en/of rode kaarten) worden eveneens automatisch geïncasseerd bij de speler/official.

  Achterstallige contributie
  Bij 3 maanden contributie-achterstand zal bij spelende leden de spelactiviteit worden gedeactiveerd waardoor zij niet als spelers op het digitale wedstrijdformulier kunnen worden ingevuld en er dus niet gevoetbald kan worden. De spelactiviteit wordt weer geactiveerd zodra de achterstand is voldaan.

  Vragen? Mail naar penningmeester@sdvb.nl

   

   

rfwbs-slide