• SDVB en Corona check.

  27 nov 2021
 • Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die vorige week zijn afgekondigd rond de controles op en rond sportparken, heeft er tussen de beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeente Barneveld van onze gemeente een overleg plaatsgevonden.
  Ons is als verenigingen duidelijk gemaakt dat de regels van de Rijksoverheid leidend zijn en dat er door de gemeente in handhaving geen uitzonderingen op worden gemaakt.
  De gemeente kan wel ondersteuning bieden bij handhaving van de richtlijnen (denk o.a. controle QR-code). Nu alle verenigingen hebben aangegeven wat ze nodig denken te hebben wordt er nu op de invulling daarvan gewacht.

  Er zal deze week ook een brief uit gaan naar alle sport-en beweegaanbieders met aanvullende informatie. Deze zal met jullie worden gedeeld via de website.
  Bij SDVB geldt dat voor iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) moet worden overlegd om toegang te krijgen tot het zitgedeelte van de kantine én om toegang te krijgen tot de kleedkamers. Afhalen -dus gebruik maken van de doorloop naar buiten- van consumpties kan zonder bewijs maar daarbij geldt wel dat de consumptie buiten het clubhuis -op bijvoorbeeld het terras- wordt genuttigd. Voor het gebruik van de toiletten in het clubhuis is ook een CTB vereist. Het bij je dragen van een geldig ID bewijs is naast het CTB een vereiste.

  Om controles te vergemakkelijken en niet steeds te hoeven herhalen zullen we bij SDVB met stempeltjes gaan werken.
  De toegang tot het clubhuis wordt alleen voorzien via de hoofdingang op de begane grond.
  Deuren vanaf het boven-terras blijven derhalve gesloten.
  Alcohol rond de velden blijft uiteraard verboden en gebruik van glaswerk buiten het clubhuis ook.
  Het wedstrijdsecretariaat is alleen toegankelijk voor de vrijwilligers die daar het secretariaat runnen en de scheidsrechters. Zij hoeven geen CTB te overleggen. Het aan- en afmelden en afhandelingen van kleedkamersleutels gebeurt buiten, aan de zijdeur van het secretariaat.
  Momenteel is nog niet bekend wat er vrijdag 12 november verder wordt aangekondigd, in afwachting daarvan gelden de bovenstaande regels.
  Er zijn veel regels en ook veel frequent gestelde vragen daarom hieronder nog een aantal van de meest gestelde vragen met de antwoorden daarop.

  Bron:  https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen )

  Als we als vereniging de controles rond kunnen krijgen kunnen we tijdens de trainingsavonden de kleedkamers open houden met een (nu nog) 3G controle zoals eerder aangegeven. We hopen dat te kunnen regelen, zo niet dan zullen we weer over moeten gaan naar een sluiting van de kleedkamers voor de senioren.
  Weet je namen van vrijwilligers, of wil je de controle zelf op je nemen, meld je dan even via voorzitter@sdvb.nl.

  De kantine zal tijdens de trainingsavonden helemaal gesloten blijven omdat de sluitingstijd minimaal de komende drie weken om 20.00 uur gesloten moet zijn.
  Na de volgende aankondigingen van maatregelen gaan we dat weer bezien.

  Bestuur SDV Barneveld.


  Vragen & Antwoorden

  • Wanneer is een corona-toegangsbewijs (CTB) noodzakelijk?

  Per 6 november dienen sporters vanaf 18 jaar en het publiek bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.

  Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine de business lounge en op het buitenterras.

  • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?

  Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten, en op dat moment hun taak uitvoeren, zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, en alle uitvoerende vrijwilligers.
  Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie of bij het betreden van een binnenruimte bij buitensport wél een CTB tonen.

  • Geldt een ouder/begeleider van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen sporten ook als begeleider/vrijwilliger en is die dus niet CTB-plichtig?

  Dat is correct,  zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Zij mogen ook ondersteunen in bv de kleedkamer waar het betrekking heeft op de specifieke sporter.

  • Mogen ouders ook mee de kleedkamer in om hun jonge kind (3-6 jaar) te helpen met omkleden?

  Dat is alleen toegestaan met een QR code.

  • Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de sportlocatie, telkens opnieuw vragen om het CTB?

  Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB. Gedurende een dag(deel) zal bij SDVB met een stempel worden gewerkt om herhaalde controle te voorkomen.

  • Wanneer gaat de maatregel van het CTB in?

  Deze maatregelen zijn ingegaan per 6 november 2021.

  • Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats?

  De controle vindt plaats bij de ingang van de binnenruimtes, kantine en kleedkamers alsmede bij de ingang(en) van het buitenterras.

  De check op het coronatoegangsbewijs wordt gedaan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan.
  Ook worden er vervolgens mogelijk controlevragen gesteld.

  Daarnaast vindt er ook direct een check op corona-gerelateerde gezondheidsklachten plaats.
  (de vraag “bent u gezond?”)

  De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

  • de scanner groen kleurt; en
  • het ID overeenkomt; en
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.
  • Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?

  Meestal is dit de vereniging. Ondanks dat de gemeente Barneveld ons daarin zal ondersteunen vragen wij dringend uw medewerking in geval van een controle, ook als dat door een (voor u bekende) vrijwilliger wordt uitgevoerd.

  • Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

  In dit geval zal gemeentelijke handhaving worden ingeschakeld.

  • Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?

  Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs (CTB). Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

  • Is het verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je vanwege sportactiviteiten met meerdere huishoudens in dezelfde auto zit?

  De rijksoverheid heeft tot nu toe geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

  • Zijn de terrassen bij de sportaccommodaties open?

  Het terras bij de sportaccommodatie is toegankelijk na controle op het corona toegangsbewijs.

  • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?

  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. SDVB bekijkt hiertoe haar opties

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden van de zitgedeeltes, zodat de CTB-plichtige mensen (die plaats nemen in de kantine) niet mengen met mensen die afhalen.
  Binnen afhalen kan dus mits de doorloop wordt gewaarborgd én een mondkapje wordt gebruikt.

  • Kunnen er bijeenkomsten zoals een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in de sportkantine/multifunctionele accommodatie?

  De ALV mag plaatsvinden in de sportkantine. Toegang tot de ALV is dan alleen mogelijk met een CTB.  SDVB bekijkt momenteel haar opties in deze. Uitsluiten van leden op een ALV is niet wenselijk. Het kan zijn dat we weer zullen kiezen voor de Online versie.

rfwbs-slide