• banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • SDVBarneveld: Gedragsregels maart 2023.

  13 mrt 2023
 • 130323 gedragscode
 • Gedragscode binnen SDV Barneveld

  Zonder respect geen voetbal. Dit is natuurlijk een alom bekende kreet en die is helemaal waar. Om dit te kunnen waarborgen, is er een gedragscode binnen SDV Barneveld opgesteld.

  Elke maand zullen we een stukje van deze gedragscode in de schijnwerpers zetten en hierop de aandacht vestigen. Niet dat de andere gedragsregels niet belangrijk zijn, alle regels zijn even belangrijk en daarom wordt er elke maand aandacht geschonken aan de gedragsregels binnen SDV Barneveld.

  Deze maand willen we jullie aandacht vestigen op het gedrag van ouders/verzorgers:

  Naast de algemene gedragsregels zijn voor de ouders/verzorgers ook de volgende specifieke gedragsregels van toepassing.

  De ouder/verzorger:

  • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld aan de kopkanten).
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven;
  • Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team als dit nodig is;
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
  • Aandacht hebben voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan;
  • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
  • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
  • Betrokkenheid tonen bij hun kind door zoveel mogelijk mee te gaan kijken;
  • Op tijd de contributie voldoen;
  • Bereid zijn vrijwilligerswerk te doen.

  N.B. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende jeugdleiders coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging of via het meldingsformulier.

  Als je alle gedragsregels wilt lezen, dan kun je deze vinden onder deze gedragscode

rfwbs-slide