• <
  >
 • Stappenplan teamindelingen seizoen 2021 - 2022.

  18 jun 2021
 • Stappenplan teamindelingen seizoen 2021 - 2022.

  Ook dit seizoen werkt de technische commissie jeugd (TCJ) met een stappenplan voor teamindelingen. Dit betekent dat de teamindelingen in alle leeftijdscategorieën binnen SDVB op dezelfde manier tot stand komen. Op een gestructureerde, grondige en vooral heldere manier. Zodat elke speler ook op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

  N.B.
  De teamindelingen zijn voorlopig en nooit definitief. De ontwikkeling van een jeugdspeler gaat met ups en downs en zal dus ook tijdens het lopende seizoen in de gaten gehouden worden. De TCJ heeft de mogelijkheid waar nodig wijzigingen aan te brengen aan de teamsamenstellingen.

  4 fasen voetbal JO8 t/m JO12 teams:
  In het seizoen (2020-2021) was het voornemen te starten met 4-fasen-model vanuit de KNVB voor de JO8 t/m JO12 teams.
  Helaas door Corona nog niet kunnen uitvoeren: 4-fasenmodel
  Een voordeel van dit model is dat er na elk blok van 6 wedstrijden gekeken wordt of alle teams nog op het gewenste niveau spelen.
  Waar nodig worden bepaalde teams herplaatst in een hoger of lagere competitie.

  Ook wij als SDV Barneveld spelen hierop in door na elk blok te beoordelen of alle spelers nog op het gewenste niveau spelen. Individuele ontwikkeling is namelijk een van de speerpunten van ons jeugdbeleid. Speelt een speler te hoog voor zijn niveau, waardoor hij het erg moeilijk heeft, dan zal dit zijn ontwikkeling niet ten goede komen. Speelt hij te laag en gaat het dus allemaal te makkelijk, dan zal deze speler zich ook niet goed kunnen ontwikkelen. Na elk blok van 6 wedstrijden zullen de huidige teams geëvalueerd worden en zal de TCJ in overleg met betreffende trainers en/of leiders waar nodig wijzigingen aanbrengen binnen de teamsamenstelling.

  Aan het eind van het seizoen worden de leiders gevraagd beoordelingsformulieren in te vullen. Deze beoordelingen gebruikt de TCJ als input voor de voorlopige indelingen voor het volgende voetbalseizoen.

  Hele seizoen
  Interne jeugdscouts scouten naar talentvolle spelers, in de leeftijdscategorie JO 10,11,12 en 13. Dit vindt plaats op enkele trainingen en enkele wedstrijden. Tot de winterstop voor de selectie-elftallen, na de winterstop ook voor de overige elftallen. Dit wordt bijgehouden met beoordelingsformulieren. Tips kunnen worden aangedragen bij de TCJ.

  Winterstop
  De TCJ organiseert tussentijdse gesprekken met leiders, trainers en trainer coördinatoren over trainingen en eventuele bijzonderheden in de teamsamenstellingen.

  Leiders en trainers (niet-selectie) vullen een eerste ronde beoordelingsformulieren in.

  Ook zijn er gesprekken tussen de TCJ en de interne scouts.

  Januari
  Selectieteams. Talentvolle spelers uit selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams uit hogere leeftijdscategorieën.

  Niet selectieteams.
  1. Talentvolle spelers uit niet-selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams.
  2. Leiders en trainers vullen een tweede ronde beoordelingsformulieren in; alleen als er afwijkingen zijn ten opzichte van de eerdere formulieren.

  Eerste helft mei
  De TCJ maakt voorlopige indelingen:
  - Op basis van de input van trainers en leiders.
  - Op basis van bekeken wedstrijden en trainingen (door technisch jeugdcoördinatoren of interne scouts).
  - Daarnaast overlegt elke technisch jeugdcoördinator met trainerscoördinatoren en andere technisch jeugdcoördinatoren.

  Tweede helft mei
  De TCJ presenteert de voorlopige indelingen tot zover mogelijk in gesprekken met trainers. Op basis van deze gesprekken worden de indelingen zo nodig aangepast.

  Tweede helft juni
  Afronding definitieve concepten teamindeling. De teamindelingen verschijnen op sdvb.nl.
  Er kunnen door omstandigheden - bijvoorbeeld tussentijdse afmeldingen - altijd nog verschuivingen plaatsvinden.

  Zomer
  De TCJ organiseert indien nodig, voor de leeftijdscategorie informatieavonden voor het nieuwe seizoen.
  De leider en trainers van ieder team organiseren een informatieavond voor het team.

  Aandachtspunten
  Om ervoor te zorgen dat de indelingen in alle leeftijdscategorieën op eenzelfde manier tot stand komen, zijn binnen de TCJ afspraken gemaakt:
  - We werken volgens bovenstaande stappen.
  - We delen spelers in op basis van kwaliteit.
  - We bepalen op tijd hoeveel spelers per team nodig zijn.

  Namens de TCJ.

rfwbs-slide