• banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Stappenplan teamindelingen seizoen 2022-2023.

  1 jun 2022
 • stappenplan 2022-2023
 • Stappenplan teamindelingen seizoen 2022-2023.

  Ook dit seizoen werkt de technische commissie jeugd (TCJ) met een stappenplan voor teamindelingen. Dit betekent dat de teamindelingen in alle leeftijdscategorieën binnen SDVB op dezelfde manier tot stand komen. Op een gestructureerde, grondige en vooral heldere manier. Zodat elke speler ook op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

  Hele seizoen
  Interne jeugdscouts scouten naar talentvolle spelers, in de leeftijdscategorie JO 10,11,12 en 13. Dit vindt plaats op enkele trainingen en enkele wedstrijden. Tot de winterstop voor de selectie-elftallen, na de winterstop ook voor de overige elftallen. Dit wordt bijgehouden met beoordelingsformulieren. Tips kunnen worden aangedragen bij de TCJ.

  Winterstop
  De TCJ organiseert tussentijdse gesprekken met leiders, trainers en trainer coördinatoren over trainingen en eventuele bijzonderheden in de teamsamenstellingen.

  Leiders en trainers (niet-selectie) vullen een eerste ronde beoordelingsformulieren in.

  Ook zijn er gesprekken tussen de TCJ en de interne scouts.

  Januari
  Selectieteams: Talentvolle spelers uit selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams uit hogere leeftijdscategorieën.

  Niet selectieteams:
  1. Talentvolle spelers uit niet-selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams.
  2. Leiders en trainers vullen een tweede ronde beoordelingsformulieren in; alleen als er afwijkingen zijn ten opzichte van de eerdere formulieren.

  Eerste helft mei
  De TCJ maakt voorlopige indelingen:
  - Op basis van de input van trainers en leiders.
  - Op basis van bekeken wedstrijden en trainingen (door technisch jeugdcoördinatoren of interne scouts).
  - Daarnaast overlegt elke technisch jeugdcoördinator met trainerscoördinatoren en andere technisch jeugdcoördinatoren.

  Tweede helft mei
  De TCJ presenteert de voorlopige indelingen tot zover mogelijk in gesprekken met trainers. Op basis van deze gesprekken worden de indelingen zo nodig aangepast.

  Tweede helft juni
  Afronding definitieve concepten teamindeling. De teamindelingen verschijnen op sdvb.nl.
  Er kunnen door omstandigheden - bijvoorbeeld tussentijdse afmeldingen - altijd nog verschuivingen plaatsvinden.

  Zomer
  De TCJ organiseert indien nodig, voor de leeftijdscategorie informatieavonden voor het nieuwe seizoen.
  De leider en trainers van ieder team organiseren een informatieavond voor het team.

  Namens de TCJ.

rfwbs-slide