• Stappenplan teamindelingen seizoen 2020 - 2021.

  Ook dit seizoen werkt de technische commissie jeugd (TCJ) met een stappenplan voor teamindelingen. Dit betekent dat de teamindelingen in alle leeftijdscategorieën binnen SDVB op dezelfde manier tot stand komen. Op een gestructureerde, grondige en vooral heldere manier. Zodat elke speler ook op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

  Hele seizoen
  Interne jeugdscouts scouten naar talentvolle spelers, in de leeftjdscategorie JO 10,11,12 en 13. Dit vindt plaats op enkele trainingen en enkele wedstrijden. Tot de winterstop voor de selectie-elftallen, na de winterstop ook voor de overige elftallen. Dit wordt bijgehouden met beoordelingsformulieren. 

  Tips kunnen worden aangedragen bij de TCJ.

  Winterstop
  De TCJ organiseert tussentijdse gesprekken met leiders, trainers en trainercoördinatoren over trainingen en eventuele bijzonderheden in de teamsamenstellingen. 

  Leiders en trainers (niet-selectie) vullen een eerste ronde beoordelingsformulieren in.

  JO8 en JO9:
  Voor de winterstop worden alle leiders uitgenodigd, om met hen te bespreken of alle spelertjes op hun plek zitten.
  Bij spelerers die ECHT een nieuwe uitdaging nodig hebben en dus te laag spelen op dit moment, of spelerers die nu ECHT te hoog spelen en op hun tenen moeten lopen gaan we kijken of we BIJ UITZONDERING wat kunnen schuiven. 

  Met als doel iedereen een gezonde uitdaging geven, zodat elk speler zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen! 

  Eind van het seizoen laten we de leiders de beoordelingsformulieren invullen en gaan we wederom met hen in gesprek om input te krijgen voor de indeling richting het volgende seizoen.

  Ook zijn er gesprekken tussen de TCJ en de interne scouts.

  Indien er aanpassingen nodig zijn in de 1e seizoenshelft, neemt de keeperscoördinator contact op met de betreffende TCJ coördinatoren. Net als voorgaande jaren wordt er een overzicht aangeleverd, waarin vermeld staat in welke volgorde de keepers ons inziens moeten worden ingedeeld. 

  Januari
  Selectieteams. Talentvolle spelers uit selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams uit hogere leeftijdscategorieën. 

  Niet selectieteams. Talentvolle spelers uit niet-selectieteams kunnen een uitnodiging krijgen om mee te trainen met selectieteams. 

  Niet selectieteams. Leiders en trainers vullen een tweede ronde beoordelingsformulieren in; alleen als er afwijkingen zijn ten opzichte van de eerdere formulieren. 

  Eerste helft mei
  De TCJ maakt voorlopige indelingen:
  - Op basis van de input van trainers en leiders.
  - Op basis van bekeken wedstrijden en trainingen (door technisch jeugdcoördinatoren of interne scouts).
  - Daarnaast overlegt elke technisch jeugdcoördinator met trainerscoördinatoren en andere technisch jeugdcoördinatoren.

  Tweede helft mei
  De TCJ presenteert de voorlopige indelingen tot zover mogelijk in gesprekken met trainers. Op basis van deze gesprekken worden de indelingen zo nodig aangepast.

  Tweede helft juni
  Afronding definitieve concepten teamindeling. De teamindelingen verschijnen op sdvb.nl.
  Er kunnen door omstandigheden - bijvoorbeeld tussentijdse afmeldingen - altijd nog verschuivingen plaatsvinden. 

  Zomer
  De TCJ organiseert indien nodig, voor de leeftijdscategorie informatieavonden voor het nieuwe seizoen. De leider en trainers van ieder team organiseren een informatieavond voor het team.

  Aandachtspunten
  Om ervoor te zorgen dat de indelingen in alle leeftijdscategorieën op eenzelfde manier tot stand komen, zijn binnen de TCJ afspraken gemaakt:

  - We werken volgens bovenstaande stappen.
  - We delen spelers in op basis van kwaliteit.
  - We bepalen op tijd hoeveel spelers per team nodig zijn.

  Namens de TCJ.

rfwbs-slide