• SDVB 70 jaar jubileum logo
 • banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 december 2023 (update)

  14 dec 2023
 • 181223 alv bestuur
 • Beste SDVB leden,

  Via deze weg nodigen wij u van harte uit voor de algemene leden vergadering van de Voetbalvereniging S.D.V. Barneveld. Deze wordt gehouden op maandag 18 december 2023 in ons clubhuis op sportpark “Norschoten”. We starten om 20.00 uur en na afloop is er een eindejaar borrel.

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda, ingekomen stukken, vaststellen van de notulen van de ALV 22 november 2022
  3. Mededelingen
  4. Presentaties Bestuur Cluster - Terugkijken eerste halfjaar en Vooruitkijken
  5. Toelichten jaarrekening seizoen 2022-2023
  6. Verslag kascommissie
  7. Vaststellen jaarrekening
  8. Financieel vooruitblik seizoen 2024-2025
  9. Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten (zie onderstaande toelichting)
  10. Benoeming kascommissie (zie onderstaande toelichting)
  11. Rondvraag
  12. Sluiting – borrel

  Bestuur SDV Barneveld
  Annemieke Bronkhorst
  Berjan van Rootselaar
  Henk Jan Hofland
  Sjoerd Jansen
  Bernard Schermers

  Toelichting agenda Algemene Ledenvergadering 18 december 2023

  Agendapunt 2:
  De notulen van de ALV vergadering van 22 november 2022 is op te vragen via secretaris@sdvb.nl

  Agendapunt 5:
  Jaarrekening van het boekjaar 2022-2023 is op te vragen via penningmeester@sdvb.nl

  Agendapunt 9: Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten

  • Artikel 10, lid 5g van de Statuten bepaalt dat het bestuur uitsluitend met goedkeuring van de ledenvergadering arbeidsovereenkomsten mag aangaan.
   Om bij de komende contractbesprekingen voor het seizoen 2024 – 2025 evenwel slagvaardig te kunnen handelen, vraagt het bestuur de ledenvergadering haar te machtigen naar bevind van zaken te mogen handelen.

  Agendapunt 12: Benoeming kascommissie

  • In deze commissie hebben zitting: Remco Krikke, Ton Schuit en Ton Lam.
  • Plaatsvervangend zijn: Suzanne Wassenaar en Koos van Geeresteyn.
  • Koos van Geeresteyn zal leiding nemen over de financiële commissie en zal derhalve niet in kascommissie zitting kunnen nemen.
  • Aftredend is Remco Krikke - Het bestuur stelt derhalve voor het eerste plaatsvervangende lid Suzanne Wassenaar in zijn plaats te benoemen.
   De commissie zal dan bestaan uit: Ton Schuit, Ton Lam en Suzanne van Wassenaar.
  • De vergadering dient twee plaatsvervangende leden te benoemen.

  origineel sdvb logo

rfwbs-slide