• SDVB 70 jaar jubileum logo
 • banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

  Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

  Maar stel nu dat ….
  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen SDV Barneveld willen wij deze momenten graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen SDV Barneveld  een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

  Voorkomen is beter dan genezen.
  De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van SDV Barneveld?
  Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; discriminatie
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van SDVB op de juiste plaats is.

  Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
  Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. Wel is het belangrijk om te weten dat we binnen de voetbalvereniging SDV Barneveld een vertrouwenscommissie hebben die bestaat uit vier personen. De informatie vanuit de gesprekken die er tussen jou en een van deze vertrouwenscontactpersonen plaatsvindt wordt binnen deze commissie gedeeld. Dit doen wij vanuit het oogpunt dat we als vertrouwenscommissie gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een veilig sportklimaat bij voetbalvereniging SDV Barneveld. We zullen als commissie vertrouwelijk met de informatie omgaan en het zal niet met derden worden gedeeld, zonder dat jij daar:
  a. toestemming voor hebt gegeven
  b. van op de hoogte bent

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoording van het bestuur SDV Barneveld. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenscontactpersonen geanonimiseerd aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Als er meerdere meldingen komen van dezelfde aard of meldingen die vragen om adequaat handelen zullen wij het bestuur versneld informeren.

  Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
  In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen SDV Barneveld leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen SDV Barneveld-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten SDV Barneveld.


  Sinds 1 september 2022 zijn wij begonnen en zijn wij te bereiken via ons mailadres vertrouwenspersoon@sdvb.nl

  Wij reageren altijd binnen 48 uur.

  SDVB VCP bestaat momenteel uit:

  Aanpassing SDVB VCP.

  van links naar rechts: Nicole, Jan, Magdalena en Mariëtte .

  Nicole Vermeer: Ik ben 34 jaar oud en moeder van vier zonen waarvan er twee bij SDVB voetballen.
  Vanuit mijn pedagogische achtergrond hoop ik betekenisvol te kunnen bijdragen aan een veilig sociaal sportklimaat voor iedereen.

  Jan Bijker: ik ben 41 jaar oud en vader van een bij SDVB voetballende zoon.
  Naast een aandeel als trainer probeer ik ook op deze manier mijn bijdrage te kunnen leveren.
  Plezier en veiligheid staan voorop en daar wil ik mij graag sterk voor maken.

  Mariëtte Luyken: Ik ben 38 jaar oud, en sinds een jaar of acht verbonden met Sdvb, waar mijn twee zoons met veel plezier voetballen.
  Omdat ik openheid veiligheid en vertrouwen heel belangrijk vind, zeker in een sportclub hoop ik daarbij een mooie verbinder te kunnen zijn.

  Magdalena de Ruijter: ik ben 36 jaar oud en heb in mijn jongere jaren zelf ook op voetbal gezeten.
  Mijn affiniteit met SDVB komt voort uit de actieve beoefening van deze sport door mijn partner en twee kinderen.
  Ik kijk er mede daarom ook naar uit om op een actieve wijze een bijdrage te leveren aan het thema veiligheid binnen de club SDVB.

  VCP bereiken
  De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen SDV Barneveld bereikbaar. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@sdvb.nl

  Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je je wenden tot:
  Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF : E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
  Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

rfwbs-slide