• banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Lidmaatschap jeugd

  Snelle links
  Aanmelden: aanmelden kan digitaal met dit formulier
  (misschien komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning van de contributiebetaling door de gemeeente Barneveld, zie de contributiepagina)
  Afmelden: afmelden kan digitaal met dit formulier
  Contributiebedragen: klik hier voor de contributiebedragen
  Privacyverklaring: klik hier voor de privacyverklaring
  Informatie over voetballen bij SDVB: download hier het boekje  (update december 2022).

  Wijzigingen
  Wil je een wijziging doorgeven? Gebruik dit formulier om wijzigingen in (email)adres, rekeningnummer, telefoonnummer of andere belangrijke wijzigingen door te geven. Het maakt het werk van onze ledenadministratie een stuk gemakkelijker.

  Vragen: mail naar ledenadmin@sdvb.nl

  Belangrijke informatie aanmelden
  Aanmelden als lid van SDVB kan alleen digitaal. Als het aanmeldformulier binnenkomt wordt er gekeken of er al een plek is in een team en als er (nog) geen plaats is, kom je eerst op de wachtlijst - wij houden dan goed in de gaten wanneer er een plekje voor je vrij komt.

  Na controle worden je gegevens ingevoerd in Sportlink, het administratiesysteem van de KNVB. Hier zijn administratiekosten aan verbonden (eenmalig 12,50 euro); vanaf 1 januari 2018 worden deze kosten binnen 1 á 2 maanden na aanmelding in rekening gebracht. Als er voor jou plaats is in een team word je door ons officieel aangemeld bij de KNVB als Bondslid; en word je uitgenodigd om te komen trainen en spelen. Dan begin je ook met het betalen van de maandelijkse contributie (12x per jaar).

  Het aanmelden van kinderen is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 jaar, eerder aanmelden is toegestaan, maar de datum geldend voor de volgorde op de wachtlijst is dan de datum waarop hij/zij 4 jaar wordt. Aanmelden op zeer jonge leeftijd betekent dus niet automatisch een hoge plaats op de wachtlijst

  Automatische incasso
  Administratiekosten en contributies worden alleen geïnd via automatische incasso. Door het plaatsen van een vinkje bij 'Incassomachtiging' in onderstaand digitaal aanmeldformulier geef je toestemming aan SDV Barneveld (Postbus 117, 3770 AC Barneveld en incassant ID NL44ZZZ401198350000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SDV Barneveld. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

  Basisafspraken
  Het netjes houden van onze vereniging is voor ons van groot belang. Daarom hebben we basisafspraken met elkaar vastgelegd in onze campagne: Netjes he. Bekijk hier onze video voor de basisafspraken https://www.youtube.com/watch?v=QEtq7znIujk.

  Beleid vrijwilligerswerk voor jeugdleden
  Wij verwachten van alle spelende jeugdleden in de O19 t/m O16 een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Alle teams worden ingedeeld voor het spelbegeleiden of fluiten van jeugdwedstrijden van de jongste jeugd. Uiteraard mag je ook iets anders leuks doen!

  Beleid voor vrijwilligerswerk ouders/verzorgers
  Wij verwachten van alle ouders/verzorgers van de O15 t/m SNO een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Per leeftijdscategorie koppelen we een taak aan een team. De ouders/verzorgers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uit te voeren taak. Dit kan bijvoorbeeld zijn het draaien van kantine diensten, het ondersteunen bij trainingen, kidsclub activiteiten, spelbegeleiding. Dit zal naast de standaard teamtaken als wassen en rijden bestaan. Uiteraard kunt u ook zelf een leuke taak uitzoeken!

  Privacy verklaring
  SDVB heeft in gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacyverklaring opgesteld. Hierin staat exact vermeld wat SDVB doet met de door jouw ingevulde gegevens. Als je het hier mee eens bent vink je 'Ja' aan en anders 'Nee'. Bij het aanvinken van 'Nee' loop je het risico dat je belangrijke informatie gaat missen.

  Pasfoto
  Ben je 10 jaar of ouder, lever dan ook een (digitale) pasfoto in voor de spelerspas (kleur of zwartwit, een gescande schoolfoto of selfie is ook prima); je kunt de foto mailen naar ledenadmin@sdvb.nl

  Afmelden
  Natuurlijk hopen we dat je heel lang lid blijft van onze vereniging. Maar er zijn ook redenen waardoor je het lidmaatschap wilt opzeggen. De maanden november en april lenen zich het beste om aan te geven dat je wilt stoppen, dit in verband met de aanvang van de nieuwe competities.

  Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 mei of vóór 1 januari geschieden. Bij opzegging ná 30 juni dien je contributie te betalen t/m december. Bij opzegging ná 31 december dien je contributie te betalen t/m juni. Je kunt je afmelden door dit formulier in te vullen.

  Vragen?
  Het kan zijn dat je toch nog vragen hebt over het lidmaatschap. Je kunt deze stellen door een e-mail te sturen naar ledenadmin@sdvb.nl
  Heb je andere vragen, stuur dan een mail naar media@sdvb.nl 

rfwbs-slide